26. Maja 2019.

Biće raspisan konkurs za izbor direktora Aluminija

tvornicki_krug_22

Članovi Nadzornog odbora Aluminija d.d. Mostar donijeli su Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Aluminija d.d. Mostar na četvorogodišnji mandatni period.

Na tome će tragu, 1. februara, uslijediti propisana objava Javnog konkursa, s jasno naznačenim uslovima koje kandidati moraju ispunjavati, saopšteno je u nedelju iz mostarskog Aluminija.

Ova odluka donesena je sjednici Nadzornog odbora, na kojoj je razmatrana i odluka sa Skupštine dioničara Društva, održane 11. januara 2019. godine, kojom vlasnici, odnosno njihovi zakonski opunomoćenici, nisu usvojili Finansijski izvještaj Aluminija za 2017. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora Zdenko Klepić kazao je kako je zaključak Skupštine da je nužno preduzeti korake u smjeru otklanjanja svih utvrđenih nepravilnosti, a osim v.d. Uprave i stručnih službi Društva, aktivnu ulogu u otklanjanju tih nepravilnosti moraju imati i vanjski revizor, kao i članovi Odbora za reviziju Aluminija.

“Razmatrali smo i neovisni pregled poslovanja Aluminija, koga je napravila međunarodna revizorska kuća KPMG, zajedno s prijedlogom koncepta mjera finansijskoga restrukturisanja. Zaključeno je kako te dokumente Uprava Društva treba hitno dostaviti Vladi FBiH i drugim dioničarima, a sve pobrojane mjere finansijskog restrukturisanja obavezno uklopiti u Plan restrukturisanja tvornice”, dodao je Klepić.

(Fena)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano