• Telegram generala Jovanovića
  Sitan znamen: Telegram generala Jovanovića – proglas stanovništvu Mostara

  Ulazak austrougarske vojske na čelu s generalom Jovanovićem u Mostar je opisan već bezbroj ...

  Više
 • Politika - Pogreb Alekse Šantića
  Sitan znamen: Politika – Posljednji ispraćaj Alekse Šantića

  Povodom smrti i veličanstvenog pogreba našeg pjesnika Alekse Šantića, opširno je izvijestila i ...

  Više
 • Brankovac - rodna kuća Alekse Šantića
  Sitan znamen: Rodna kuća Alekse Šantića

  U ovoj kući u Brankovcu, 27. 5 1868. godine, rodio se Aleksa Šantić. Nakon što mu je otac umro, ...

  Više
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Sitan znamen: Zgrada na ćošku ulica Osmana Ose Grebe i Braće Fejića

  Izlazeći iz ulice Osmana Ose Grebe u ulicu Braće Fejića, poznatu i kao Srednja ulica, (u ...

  Više
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Sitan znamen: Zgrada Napretka

  Konvikt „Kralj Petar Svačić“ u Mostaru prvobitno je građen kao društveni dom (kasnije Zakladni ...

  Više

Sitan znamen: Pločica iz Banje

Može se sa sigurnošću reći da je pokretač ideje o gradnji javnog kupatila bio tadašnji mostarski gradonačelnik Mujaga Komadina. Naime, početkom 1910. godine zasjedalo je Gradsko vijeće u novom sazivu, te je, tom prilikom, iznesen prijedlog od ...

Sitan znamen: Ploča s oznakom careve ulice

U Muzeju Hercegovine u Mostaru ostala je sačuvana ulična ploča s oznakom ulice Franje Josipa. To je bila današnja ulica Mostarskog bataljona. Ploča je ispisana na tri pisma – latinicom, ćirilicom i arabicom. Priredili: Ismail Braco Čampara / ...

Sitan znamen: Ploča Predhum – Dugalića pekara

Jedini ostatak i dokaz da je nekad postojala mahala Predhum je ploča s oznakom te ulice – mahale, a koja se nalazi na Dugalićevoj pekari. Predhum je bila mahala na sjevernoj i istočnoj strani Huma, a od mahale Zahum ju je dijelio Šemovac, a ...

Sitan znamen: Grb na zgradi Divizije

Postavili smo do sada priličan broj fotografija, kako starog tako i novog Mostara, međutim, možda smo načinili neku vrstu nepravde postavljajući samo slike poznatih ulica i objekata, a jedan grad ne čine samo vidljive zgrade i poznate vizure ...

Kroz mostarsku čaršiju kakve više nema – Vatrogasci

U časopisu „MM Revija“, koji je izlazio tokom 1996. i 1997. godine, u nekoliko nastavaka objavljen je tekst Hilmije Šiširaka pod naslovom „Mostar – čaršija kakve više nema“. Na ovom mjestu ćemo u više nastavaka čitaocima predstaviti njegov ...