18. Decembra 2018.

Cijene eko testa ovisiće od euro karakteristikama vozila

Ismir Jusko

Ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Ismir Jusko sa saradnicima održao je juče radni sastanak sa federalnim ministrom i komunikacija i saobraćaja Denisom Lasićem i pomoćnicom ministra za cestovni saobraćaj Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske Natašom Kostića, a sastanku su prisustvovali i predstavnici nadležnih entitetskih preduzeća za autoceste Fokus sastanka bila je problematika provođenja ispitivanja eko testa na području Federacije i cijeloj teritoriji BiH, kao i definisanje jedne zajedničke rute za izgradnju moderne saobraćajnice Sarajevo – Beograd.

S obzirom na to da je konstatovana neusklađenost pojedinih zakonskih i podzakonskih propisa koje uređuju oblast tehničkih pregleda, kao i potreba usklađivanja istih u skladu sa posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH, na sastanku je donesen jedinstven zaključak da se pristupi izradi zajedničkog pravilnika i cjenovnika, koji bi se primjenjivao na cijelom području BiH.

Kako je istaknuto, automobili nižih euro karakteristika plaćaće veće naknade ze eko testove, dok bi vozila viših euro karakteristika, kao i vozila na hibridni i plinski pogon, plaćali manji iznos takse.

Takođe, na sastanku je dogovoreno da resorna ministarstva i nadležne entitetske institucije i Brčko distrikt do kraja sedmice dostave imena predstavnika za radne grupe za izmjenu Pravilnika o tehničkim pregledima, kao i jedinstvenog cjenovnika koji se odnosi na provođenje poslova tehničkog pregleda vozila, te svih drugih pravilnika koji proizilaze iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH, a koji se odnose na vozila.

Ministar Jusko upoznao je prisutne sa stavom Republike Srbije o tome da je spojna tačka na sabraćajnici Sarajevo – Beograd u mjestu Kotroman, kao i sa stavom Vlade Republike Turske, koji je prenio turski ministar za ekonomiju Nihat Zajbekči, da je potrebno da obe zemlje usklade stavove o jednoj zajedničkoj trasi za izgradnju saobraćajnice, kako bi se nastavile dalje aktivnosti na ovom projektu.

Takođe, istaknuto je da Ipsa institut iz Sarajeva sa saradnicima, radi na izradi varijantnih rješenja trase buduće saobraćajnice, tako da će nakon okončanja navedenih aktivnosti, biti moguće odrediti trasu saobraćajnice.

V. B.

(Novasloboda.ba)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano