19. Aprila 2019.

EU pomaže BiH: Više od 300 miliona eura pretpristupne pomoći planirano za period 2018-2020. godina

delegacija_eu_bih_tabla

Evropska komisija usvojila je revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. Strateški dokument ažuriran je kako bi se u obzir uzela najrelevantnija dešavanja u okviru procesa EU integracija i dosadašnji  rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Kao rezultat revizije, Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu produžen je do 2020. godine, jer je trenutni dokument pokrivao period do 2017. godine.

Nadalje, s obzirom na napredak koji je postignut od 2014. godine u razvoju strategija za cijelu zemlju u ključnim prioritetnim sektorima, revidirani Indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku Bosni i Hercegovini kroz IPA-u II, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, okoliš i energtika, sa povećanom ukupnom finansijskom raspodjelom. Ukupni indikativni iznos raspodjeljenih sredstava za period 2018- 2020. iznosi 314,9 miliona eura.

Za period 2018-2020. Bosna i Hercegovina će nastaviti da koristi pomoć iz IPA-e II za provođenje reformi javne uprave, uključujući i upravljanje javnim finansijama. Podrška vladavini prava dodatno će unaprijediti pristup pravdi za sve građane, kao i koordinaciju i kapacitete za upravljanje granicama, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pomoć u okviru IPA-e II podržat će daljnje reforme kako bi se osigurala zaštita temeljnih prava, posebno najranjivijih grupa, uključujući Rome, izbjeglice i interno raseljene osobe. Pored toga, IPA će nastaviti sa podrškom reformama u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne pomoći, sa fokusom na reforme institucija za rad i zapošljavanje.

Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju doprinijeće povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i boljem životnom standardu poljoprivrednika i stanovništva u ruralnim zajednicama. Slično tome, uključivanje sektora okoline i energetike za pomoć u okviru IPA-e II je ključno za podršku usvajanju zakona usklađenih s EU i ulaganja u infrastrukturu, posebno u upravljanju vodama i otpadom, civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od poplava, te klimatskim politikama, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Podrška u energetskom sektoru uslovljena je usvajanjem sveobuhvatne strategije za cijelu zemlju.

V. B.

(NovaSloboda.ba)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano