17. Juna 2019.

GIKIL: Projekti ekološki prihvatljivog tretmana otpadnih voda u završnoj fazi

b_180903052

Projekti ekološki prihvatljivog tretmana otpadnih voda u završnoj su fazi, saopšteno je iz kompanije Global Ispat Koksna industrija d.o.o Lukavac (GIKIL).

Ubrzane radne aktivnosti u GIKIL-u nastavljene su i tokom vikenda. Uprava i radnici su saglasni da fabrike moraju raditi na način da se proizvodnja odvija neometano i da paralelno bude nastavljena realizacija projekata za siguran i ekološki prihvatljiv rad kompanije. Prioritetni zadatak je pravilan i ekološki prihvatljiv tretman amonijačnih i drugih voda koje izlaze iz procesa, navodi se u saopćenju iz te kompanije.

U krug kompanije stigao je separator ulja i masti s koalescentnim filterom. Biće instaliran na glavnom kanalu otpadnih voda GIKIL-a.

“Zadatak separatora je da separiše tj. uklanja ulja i masti koje bi eventualno mogle završiti u izlaznom toku, do nivoa koji odgovara vodotokovima II kategorije – slivno područje rijeke Save (sadržaj ulja do 5 mg/l izlaznog toka). Na separatoru je instaliran alarmni pokazivač nivoa sakupljenog ulja, čiji je zadatak da ukaže na potrebu izvlačenja i zbrinjavanja, kao i protočno brojilo. Građevinski radovi su u pripremi i u malom su kašnjenju zbog izrade projektne dokumentacije. Građevinske radove će izvoditi firma Tom-Cat Tuzla”, rekao je inženjer Amir Beganović.

Osim separatora ulja i masti, na izlazu iz pogona kondenzacije i pogona skladištenja katrana instalisana su i dva manja separatora, čiji je zadatak da prihvate eventualno ispuštene frakcije katrana. Posebne aktivnosti preduzete su na mjestu posljednjeg uzorkovanja amonijačne vode od istražnog tima Tužilaštva Tuzlanskog Kantona. Tu se premošćava protok vode od rezervoara i ka njemu.

Nešto dalje od ovog mjesta vidljivi su i drugi rezultati rada. Riječ je o završenom projektu povrata benzolskih frakcija sa skladišta benzola u recikl, koje nastaju prilikom separisanja benzola i vode na skladištu.

” Ovo je još jedan projekat rađen prethodnih dana, koji je veoma važan, jer se dešavalo ranije da te frakcije ponekad mogu doći u doticaj s kanalom, što je moglo bilo štetno i širiti neprijatan miris. Sada toga više nema”, izjavio je direktor Koksare Huso Jašarević.

Od ukupno 47 projekata za siguran i ekološki prihvatljiv rad GIKIL-a, završeno je 14. Osim instalacije novih rezervoara, paralelnog rada dviju linija amonsulfata, projekta odvodnjavanja rezervoara benzola, blok filtera, monitoringa emisija u zrak, kao i otpadnih voda te minitoringa sistema N2O, radovi su aktivno izvođeni i na drugim prioritetnim tačkama.

“Završene su i popravke na projektima elektrofilera koksnog gasa, kao i radovi na amonijačnim ispiračima, izvršen je remont i zamjena pumpe za orošavanje baterije, nakon čega su odmah nastavljeni i drugi radovi”, naveo je izvršni direktor Suad Imamović.

Dodao je da u GIKIL-u ima još mnogo posla, ali i bezrezervne spremnosti na dodatni rad i ulaganje ako se GIKIL-u, kako je rekao, da zaslužena šansa.

(Fena)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano