18. Decembra 2018.

Gradonačelnik ne može izdati saglasnost na prethodno obavljen izbor

ide

Povodom sastanka Odbora za obnovu Partizanskog spomen-groblja u Mostaru, koji je održan juče u Agenciji “Stari grad” Mostar i izbora predsjednika tog odbora, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić uputio je pismo Agenciji u kome je, između ostalog, obrazložio da ne može izdati pismenu saglasnost na taj prethodno obavljen izbor.

Kako je danas ranije saopšteno iz te agencije za predsjednika Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen-groblja u Mostaru izabran je Sergio Šotrić.

Gradonačelnik Bešlić u svom pismu, između ostalog, podsjeća da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na 24. sjednici održanoj od 19. do 23. januara 2006. godinwe donijela odluku o proglašenju graditeljske cjeline – Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH.

Dodaje da se Partizansko spomen-groblje u Mostaru lokacijski nalazi na katastarskoj parceli kompleksa površine 79.248 m2 i u posjedu je Skupštine opštine Mostar, dok je uvidom u zemljišnoknjižne knjige zemljišta kompleksa nacionalizovano i izuzeto od Biskupskog ordinarijata Mostar, kao i da na istom nisu u potpunosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Odlukom  gradonačelnika Grada Mostara, br. 02-02-185713 od 31. januara 2003. godine, formiran je Odbor za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen-groblja u Mostaru u sastavu: akademik Bogdan Bogdanović, Boris Podreka, Amir Pašić, Ekrem Krpo, Zdravko Gutić, Tihomir Rozić, Alija Bijavica, Milica Dogan, Florijan Mićković, Milivoj Gagro, Radmilo Andrić, Mumin Isić i Mustafa Selimović.

Predsjednik Odbora je bio Radmilo Braca Andrić, sve do momenta njegove smrti, odnosno do 30. avgusta 2017. godine.

“Inicijativu za sastanak Odbora za obnovu sa navedenim dnevnim redom, direktor Agencije, sa naprijed navedenom nadležnošću, trebao je uputiti Gradu Mostaru – gradonačelniku inicijativu sa zahtjevom za održavanjem sastanka koji će  organizovati Grad Mostar, ili delegirati obavezu Agenciji, kako bi se upražnjeno  mjesto predsjednika i pojedinih članova Odbora, moglo obaviti u zakonitoj proceduri”, naveo je Bešlić.

Istakao je da Grad Mostar kao vlasnik kompleksa Partizanskog spomen-groblja u Mostaru i glavni finansijer obnove zajedno sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta u izradi Glavnog projekta sanacije, revitalizacije i zaštite Partizanskog spomen-groblja i Glavnog projekta rasvjete, ne može nikome izdati kopiju projektne dokumentacije za navedene projekte, pa ni Udruženju antifašista i boraca NOR-a Mostar.

“Grad Mostar kao vlasnik navedenih projekata je jedini nadležan da, u saradnji sa ostalim nadležnim federalnim instancama vlasti koje daju odobrenja za obnovu nacionalnih spomenika, Agencijom “Stari grad” Mostar i nadležnim Odjelom za urbanizam, naravno uz podršku i inicijativu zakonito izabranog izabranog Odbora za obnovu kompleksa, radi  određene zahvate, intervencije i radova na istom, stoji na kraju odgovora gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića upućenog Miralemu Fajiću, direktoru Agencije “Stari grad” Mostar.

(NovaSloboda.ba)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano