26. Maja 2019.

Javni dug BiH oko 11,8 milijardi KM

novac4

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2018. godine.

Javna zaduženost Bosne i Hercegovine 30. juna ove godine iznosila je oko 11,8 milijardi KM, od čega je vanjski dug oko 8,3 milijarde KM lli 70,56 %, dok je unutrašnji dug oko 3,5 milijarde KM ili 29,4 % od ukupne javne zaduženosti.

Javni dug se povećao za 447,78 miliona KM u odnosu na kraj 2017. godine ili 3,94 %, s tim da se vanjski dug povećao za 475 miliona KM ili 6,05 %, dok se unutrašnji dug smanjio za 27,22 miliona KM ili 0,78 %.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,2 %, Republika Srpska sa 48,7 %, Institucije BiH sa 0,64% i Brčko Distrikt sa 0,38 %.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 34,92 posto.

Više od polovine zaduženosti po osnovu novih kredita, i to 56,57 % odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 29,61 % na kredite namijenjene javnom sektoru, dok je 13,82 % novih kreditnih sredstava angažovano za privredne djelatnosti.

Servis vanjskog duga u prvoj polovini 2018. godine iznosio je 451,12 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 388,95 mil. KM, a na kamatu 62,17 miliona KM, saopšteno je iz VM BiH.

V. B.

(NovaSloboda.ba)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano