16. Juna 2019.

Nova lista lijekova u HNK-u: Nakon osam godina osiguranicima dostupna 22 nova besplatna lijeka

vlada

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći, usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava  Zavoda za zdravstveno osiguranje HNK-a.

Današnjom Odlukom, na listu Lijekova koja nije proširivana od 2011. godine, uvrštena su 22 nova generička lijeka iz grupe inzulina, antiepileptika, antikoagulansa, antihipertenziva, antipsihotika, antidepresiva, analgetika i hipolipemika. Takođe je utvrđena „A“ i „B“ lista lijekova, s tim da se lista „A“ finansira u 100 posto iznosu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok se na „B“ listi nalaze lijekovi sa sudjelovanjem Zavoda u određenom postotku. Na taj način, uvodi se red u utvrđivanju listi lijekova u pogledu finansiranja. Za finansiranje nove proširene Liste u prvoj godini  propisivanja biće osigurano oko 1,5 miliona KM. Istaknuto je kako je, nakon nedavnog donošenja Odluke kojom se povećava obim prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, današnja Odluka potvrda odlučnosti Vlade da intenzivno radi na proširenju prava zdravstvenih osiguranika.

Vlada je utvrdila način utroška, kriterije, uslove i način raspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 100.000 KM, koja će biti utrošena za finansiranje projekata socijalne politike. Istaknuto je kako će sredstva, nakon provedenog javnog poziva, biti dodijeljena projektima koji su, uz ostalo, usmjereni na pružanje podrške starijim osobama, promovisanje i zaštitu ljudskih prava i prava djeteta, te programe socijalnog preduzetništva. Iz područja socijalne pomoćiusvojena je i Odluka kojom se utvrđuju način utroška, kriteriji, uslovi i način raspodjele 72.000 KM za javne kuhinje u HNK-u. Takođe, kako bi početkom nove školske godine nastavila redovni projekat dodjele školskog pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih porodica, Vlada je dala saglasnost resornom Ministarstvu za pokretanje postupka nabave u ukupnoj vrijednosti od 50.000 KM.

U vezi s radom Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Program utroška sredstava vrijedan oko 2,5 miliona KM. Sredstva će, uz ostalo, biti utrošena za finansiranje boračkih udruženja i organizacija, stambeno zbrinjavanje, zdravstveno osiguranje, ortopedska i druga pomagala, medicinsko preveniranje i rehabilitaciju, te pomoć programima zapošljavanja i samoupošljavanja boraca. Takođe, usvojeno je niz odluka koje se odnose na  odobravanje jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boracaa i članova njihovih porodica i usluge banjsko-klimatskog liječenja odnosno medicinske rehabilitacije. Vlada je razmotrila i tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koga je sačinilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida, te usvojila Zaključak da primjedbe na njegov sadržaj uputi Skupštini HNK-a.

Iz resora Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline,  Vlada je usvojila Program utroška 200.000 KM za transfer neprofitnim organizacijama. Ciljevi Programa su rješavanje specifičnih lokalnih problema vezanih za okolinu i prirodu, unapređenje kvaliteta života šire zajednice, podizanje nivoa svijesti građana o zaštiti okoline, te unapređenje komuniciranja i saradnje Ministarstva s neprofitnim organizacijama kao bitnim učesnicimaa provođenja mjera zaštite okoline i  prirode.

Vlada je, takođe, usvojila Program utroška 1.100.000KM namijenjenih jačanju turističkih kapaciteta. Istaknuto je kako su ciljevi Programa, uz ostalo, podizanje konkurentnosti, kvaliteta i promovisanja kroz podršku ulaganjima u poboljšanje strukture, kvaliteta i dodatne ponude smještanih objekata, razvojnovih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, te aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva za dolazak turista.

Nastavljajući podršku lokalnoj zajednici u HNK-u, Vlada je i ove godine usvojila Odluku kojom je utvrdila način utroška 1.500.000,00 KM za prevoz učenika osnovnih škola.

Iz resora Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i športa, takođe su donesene odluke o  raspisivanju javnih poziva za sufinansiranjem djelatnosti i projekata iz područja športa i kulture.

Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju o lošem stanju zgrade Kantonalnog suda u Mostaru, te usvojila Zaključak kojim je zadužila Fond za zaštitu okoline da uradi procjenu potrebnih radova s ciljem traženja pomoći međunarodnih institucija koje mogu učestvovati u obnovi zgrade.

Usvojena je i Odluka o načinu obračuna troškova prevoza za zaposlene korisnike budžeta HNK-a, kojom se, na jednoobrazan način, utvrđuje naknada za troškove prevoza od mjesta prebivališta do radnog mjesta i natrag. Odluka će stupiti na snagu 1. januara 2020. godine.

(NovaSloboda.ba)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano