20. Juna 2019.

Počele kampanje s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja i kreiranja više radnih mjesta u BiH

U Mostaru je danas zvanično objavljen početak dvije kampanje u sklopu projekta “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, čiji je cilj poboljšanje poslovnog okruženja i kreiranje više radnih mjesta u BiH.

Riječ je kampanjama zagovaranja za uspostavu registra parafiskalnih nameta i zagovaranja za ubrzanje procesa registracije biznisa.

Predsjednik udruženja za preduzetništvo i posao “Link” Mostar Tomislav Majić, rekao je da je moguće stimulisati poslovno okruženje u BiH, otvoriti veći broj radnih mjesta, zadržati mlade koji žele da napuste BiH, ali i privući veći broj investitora.

Jedna od takvih mjera je analiza i ukidanje nepotrebnih parafiskalnih nameta, taksi i naknada, koji utiču na negativan trend u privredi.

Izvršni direktor udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac Enver Sarvan, rekao je da  na nivou Federacije BiH imamo 2.758 različitih nameta, a na nivou Republike Srpske još 346.

Sarvan je istakao da takođe, postoje još i parafiskalni nameti po na državnom nivou, kantonalnom, općinskom nivou čije sudske prakse nisu međusobno usklađene.

Prema njegovim riječima, postoji 20 zakona koji regulišu parafiskalne naknade i još 30 zakona kojima su predviđene kazne za one koji ih n eplaćaju.

Kao ilustraciju naveo je da jedno preduzeće, koje broji 20 zaposlenih i ostvari prihod od 1,5 miliona KM godišnje, za plate izdvaja u prosjeku 230.000 KM, a po osnovu raznih administrativnih taksi, komunalnih usluga i drugih obaveza i nameta mora izdvojiti 160.000 KM.

Goran Dodik, konsultant za Registar parafiskalnih nameta, danas je objavio da je zvanično počeo sa radom registar, koji je dostupan na web stranici (www.poslovnookruzenje.ba)

Cilj uspostavljanja Registra parafiskalnih nameta je da javno budu dostupne informacije o parafiskalnim izdvajanjima, na svim nivoima, opštinskim, kantonalnim, entitetskim i državnim.

Takođe, dodao je da je uspostavljanje Registra polazna osnova za analizu- da li je i koji namet zaista potreban privrednicima, ali i pojedincima. .

Prema njegovim riječima, potrebno je ujednačiti i sudsku praksu, ali i uspostaviti jasan sistem kontrole utroška sredstava prikupljenih po tom osnovu.

Odmah nakon press konferencije, održan je i Stručni skup temu “Elektronski registar parafiskalnih naknada HNK u funkciji smanjenja ili ukidanja parafiskalnih naknada -www.poslovnookruzenje.ba“.

Dvije kampanje provode se u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP programa), koga podržavaAmerička agencija za međunarodni razvoj – USAID u BiH.

Organizatori projekata su Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac/Modriča i Ministarstvo privrede HNK-a.

V. B.

(Novasloboda.ba)

 

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano