19. Juna 2019.

Porodična medicina – trenutno stanje i perspektive za dalji razvoj

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine FBiH, prim.doc. dr. sc. Zaim Jatić, zajedno sa još petnaest doktora porodične medicine (predstavnika Udruženja) iz Mostara, Tuzle, Bihaća, Sarajeva i Zenice posjetio je Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a.

Cilj posjete bila je razmjena iskustava vezanih za mogućnosti primjene dobrih praksi razvoja porodične medicine koje provodi ZZO HNK-a i drugim dijelovima FBiH, te razmatranje trenutnog stanja i perspektiva za daljnji razvoj.

Rade Bošnjak, direktor ZZO HNK-a, uputio je riječi dobrodošlice i zahvalnosti za dolazak i  interesovanje za aktivnosti i dostignuća ovoga Zavoda.

Prim. doc. dr. sc. Zaim Jatić zahvalio se direktoru Zavoda na otvorenosti da iskustva iz Hercegovačko – neretvanske kantona podijeli sa članovima ovog udruženja i spremnosti na zajedničko djelovanje, a sve u cilju daljeg razvoja porodične medicine.

Šef Službe za primarnu zdravstvenu zaštitu ZZO HNK-a Velimir Novak prezentirao je dostignuća ovoga Zavoda u razvoju primarne zdravstvene zaštite, s posebnim akcentom na porodičnu medicinu, te im približio sistem nagradnog plaćanja za doktore opšte medicine koje Zavod već četvrtu godinu uspješno provodi i unapređuje u Hercegovačko – neretvanskoj kantonu.

Marija Buhač, rukovoditeljica Sektora za zdravstvo ZZO HNK-a, prezentirala je ključne izmjene Standarda i normativa zdravstvene zaštite u FBiH. koji nisu strukturisani na način da podupiru jačanje porodične medicine.

Nakon izlaganja predstavnika Zavoda, učesnici sastanka iznijeli su svoja mišljenja i stavove u pogledu trenutnog stanja, te zalažući se za jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj oporodične medicine utemeljene na načelima efikasnostii izvrsnosti u čijem centru pažnje je pacijent, a na primjeru dobre prakse u HNK-u doneseni su i određeni zaključci.

Sukladno donesenim zaključcima, izrađena je Inicijativa za izmjene i dopune Standarda i normativa zdravstvene zaštite u FBiH, inicijativa za izmjene inicijativu za izmjenu Zakona o vođenju medicinske dokumentacije odnosno isključivanje vođenja duple dokumentacije (papirnata i elektronska), kao i inicijativa za organizovanje okruglog stola sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, Fondom osiguranja Distrikta Brčko i Udruženjem doktora porodične medicine na temu: „Dobra praksa u HN/K u razvoju O/PM“. Inicijativu su potpisali i uputili Federalnom ministarstvu zdravstva direktor Bošnjak i prim.doc.dr. sc. Zaim Jatić .

Na press konferenciju upriličenoj nakon sastanka, prim. doc. dr. sc. Zaim Jatić, u ime Udruženja doktora porodične medicine F BiH,  direktoru Radi Bošnjaku uručio je zahvalnicu za organizaciju i razvoj porodične medicine u HNK-u, a koja treba biti primjer i za sve druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(NovaSloboda.ba)

 

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano