26. Maja 2019.

Preporuke pravnim i fizičkim, licima za preduzimanjem preventivnih mjera zaštite i spašavanja od snježnih padavina i niskih temperatura

ide

Preporučujemo svim pravnim i fizičkim osobama da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah preduzmu preventivne mjere  koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), stoji u saopštenjua Štaba CZ HNK-a.

Posebno mjere koje se odnose na:

– Obavezu pravnih osoba da, sukladno svojim planskim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja, preduzmu pravovremeno mjere i aktivnost koje će doprinijeti efikasnom i brzom reagiranju na najavljene vremenske prilike, te samim tim ublažiti djelovanje istih i smanjiti eventualne štete na materijalnim i drugim dobrima.

– Obavezu fizičkih osoba za provođenjem lične i uzajamne zaštite, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća građana  u zaštiti  i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Posebno apelujemo na pravne osobe koje imaju potpisane sporazume, odnosno ugovore  kako na nivou Kantona, tako na nivou opština/Grada Mostara, da pripreme adekvatnu mehanizaciju i da na vrijeme reaguju na najavljene snježne padavine i pravovremeno preduzmu sve aktivnosti oko angažovanja privrednih i drugih pravnih osoba na uklanjanju snijega i snježnih nanosa sa saobraćajnica i drugih infrastrukturnih objekata, kao i na sve pravne i fizičke osobe da na vrijeme preduzmu potrebne mjere na uklanjanju snijega, skidanju leda i ledenica.

Upozoravamo fizičke osobe da snježni pokrivač stvara ozbiljne probleme u odvijanju saobraćaja u gradovima, prigradskim i seoskim naseljima, te ugrožava normalno odvijanje života i rada u navedenim područjima, što se ogleda u otežanom snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama, otežanom pristupu školskim, zdravstvenim, poslovnim, privrednim i raznim javnim objektima. U takvim situacijama često dolazi do kvarova na električnim, PTT, vodovodnim i drugim infrastrukturnim objektima, što dovodi do čestih prekida u snabdijevanju stanovništva električnom energijom, vodom, kao i do prekida PTT veza“, navodi se u saopštenju OC CZ HNK-a.

(NovaSloboda.ba)

 

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano