Takmičenje studenata u biznis planiranju

Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u saradnji s Asocijacijom studenata Ekonomskog fakulteta, organizuje takmičenje studenata u biznis planiranju, koje će se održati u utorak, 27.februara 12 sati, u prostorijama Fakulteta ...

Takmičenje studenata u biznis planiranju

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru danas će se održati takmičenje studenata u biznis planiranju. O ozbiljnosti i profesionalnosti takmičenja govori i činjenica da će današnjoj manifestaciji prisustvovati mnogi ...