Trgovinski deficit Federacije BiH za februar 362.918.000 KM

Federacija BiH je u februaru  2018. godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 599.251.000 KM, što je za  0,1 posto više u odnosu na januar iste godine ili za 9,4  posto više u odnosu na februar 2017. godine. U  februaru 2018. ostvaren je uvoz u ...

Trgovinski deficit Federacije BiH za decembar 454.634.000 KM

Federacija BiH je u decembru  2017. godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 601.764.000 KM, što je za  10,2 posto manje u odnosu na novembar iste godine ili za 10,4  posto više u odnosu na decembar 2016. godine. U  decembru 2017. godine ostvaren ...

Trgovinski deficit Federacije BiH za oktobar 472.242.000 KM

Federacija BiH je u oktobru  ove godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 655.306.000 KM, što je za  0,6 posto manje u odnosu na septembar ove godine ili 18,6 posto više u odnosu na oktobar prethodne godine. U  oktobru 2017. godine ostvaren je uvoz ...

Trgovinski deficit FBiH u aprilu 385.115.000 KM

Federacija BiH je u aprilu  ove godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 614.711.000 KM, što je za  0,1 posto više u odnosu na mart ove godine ili 11,9 posto više u odnosu na april prethodne godine. U  aprilu 2017. godine ostvaren je uvoz u ...

Trgovinski deficit FBiH u martu 474.858.000 KM

Federacija BiH je u martu  ove godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 613.840.000 KM, što je za  12,1 posto više u odnosu na februar ove godine ili 20,9 posto više u odnosu na mart prethodne godine. U  martu 2017. godine ostvaren je uvoz u ...

Trgovinski deficit FBiH za februar 404.965.000 KM

Federacija BiH je u februaru ove godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 547.760.000 KM, što je za  15,2 posto više u odnosu na januar 2017. godine ili 13,3 posto više u odnosu na februar prethodne godine. U februaru 2017. godine ostvaren je uvoz ...

Trgovinski deficit FBiH za januar 248.148.000 KM

Federacija BiH je u januaru  ove godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 475.286.000 KM, što je za  12,8 posto manje u odnosu na decembar 2016. ili 10,6 posto više u odnosu na januar prethodne godine. U  januaru 2017. ostvaren je uvoz u ...