Nastavljen ekonomski rast

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period  januar – juli 2018. godine u kojem se navodi da je ekonomski rast iz prvog kvartala nastavljen i tokom ...

Nastavljen rast svih ekonomskih parametara

Ekonomski rast u prvom tromjesečju ove godine bio je nošen rastom robnog izvoza od 12,1 posto u odnosu na isti period prethodne godine, navedeno je u Informaciji o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – mart  2018. godine, ...

Nastavljen ekonomski rast

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – april 2017. godine, u kojoj se navodi da je ekonomski rast praćen snažnim realnim rastom robnog ...

Ekonomski rast u ovoj godini od 3,4 posto

Neznatno jačanje ekonomskog rasta u okruženju i potpisivanje kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) trebalo bi da dodatno ojačaju ekonomski rast BiH u ovoj godini na realnu stopu od 3,4 posto, navodi Direkcija za ekonomsko ...

U prošloj godini ekonomski rast oko tri posto

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – decembar 2015. godine, u kojoj se navodi povećanje ekonomskih aktivnosti od oko tri posto u odnosu ...