U FBiH rast proizvodnje i prodaje šumskih sortimenata

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u Federaciji BiH u periodu januar – april 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, veća je za 11.000 m3 ili 2,1 posto. Proizvodnja sortimenata od četinara je nepromijenjena u odnosu na isti ...

BDP Federacije BiH u 2018. godini porastao za 3,3 posto

Federalna vlada usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje 2020.-2022. godina. U tom dokumentu navedeno je kako je Bosna i Hercegovina, prema prvim procjenama, u 2018., u odnosu na 2017. godinu, ostvarila rast od 3,3 ...

Trgovinski deficit FBiH u aprilu 494.946.000 KM

Federacija BiH je u aprilu  2019. godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 646.406.000 KM, što je za 0,7 posto manje u odnosu na mart  2019. godine ili za 3,3  posto manje u odnosu na april 2018. godine. U aprilu 2019. godineostvaren je uvoz u ...