Federacija BiH u januaru smanjila i izvoz i uvoz

Federacija BiH je u januaru  2019. godine ostvarila izvoz u  vrijednosti 538.152.000 KM, što je za 13 posto manje u odnosu na decembar 2018. godine ili za 10,2  posto manje u odnosu na januar 2018. godine. U januaru 2019. godine, ostvaren je ...

FBiH: Danas počinje isplata januarskih penzija

U FBiH danas počinje isplata januarskih penzija bez obzira što još nije usvojen federalni budžet za ovu godinu. Iznosi penzije ostaju isti kao i prethodni mjesec što znači da najniža penzija iznosi 348,06 KM, zagarantovana 450,12 KM, a najviša ...

Federacija BiH od danas u potpunoj finansijskoj blokadi

Institucije Federacije BiH od danas su u potpunoj finansijskoj blokadi, jer budžet za 2019. godinu, usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, ne može stupiti na snagu bez potvrđivanja u Domu naroda, koji još nije konstituisan. Federacija ...

Ujednačiti naknade za porodilje u FBiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je  Deveti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ (Grupa IV: djeca, porodice i migranti) – referentni period januar 2015. – decembar 2017. godine. U izvještaju ...

U FBiH u jesenjoj sjetvi zasijan 34.601 hektar

U jesenjoj sjetvi u Federaciji BiH 2018. godine zasijan je  34.601 hektar, što je manje za 5,4 posto u odnosu na jesenju sjetvu u 2017. godini (36.559 hektara). Posmatrano po grupama usjeva, sjetva žita je manja  za 4,4 posto, stočnog krmnog ...