Naučna konferencija: Identiteti – kulture – jezici

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas će se održati međunarodna naučna konferencija Identiteti – kulture – jezici, čija je ovogodišnja tema „QUO VADIS HOMO multidisciplinarni pristupi savremenom čovjeku“. Otvaranje konferencije ...