Deronjić: Demirovići ne posjeduju dozvolu za gradnju

Načelnica Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara Marina Deronjić izjavila je kako Đenan i Asad Demirović nisu vlasnici separacije na južnom prilazu Mostaru, te da im urbanistička saglasnost, koju posjeduju, ne daje pravo građenja. ...