Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart 2019. godine, u iznosu 237.500.000 KM. Ovo ...