Najveće Evropsko inžinjersko takmičenje u Mostaru

Tehnički klub Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – BEST Mostar organizuje, od 22.-23. marta, inžinjersko takmičenje EBEC, s ciljem obogaćivanja obrazovnog procesa studenata i razvijanja njihovih potencijala i vještina. EBEC (European ...