BiH zemlja sa srednjoručno održivim javnim dugom

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2022. godina, koju je izradilo Ministarstvo finansija i trezora (MFT) BiH. Cilj Analize je ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti ...

Javni dug BiH oko 11,8 milijardi KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2018. godine. Javna zaduženost Bosne i Hercegovine 30. juna ove ...

Javni dug Grčke porastao na 326.3 milijardi eura

Grčki javni dug povećan je za pet milijardi eura u prošloj godini i iznosi ukupno 326,358 milijardi eura, javila je novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na ministarstvo finansija te zemlje. Atina je u 2015. godini uspjela da neznatno ...

BiH: Javni dug na prošlogodišnjem nivou

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2013. godine, koja iznosi oko 10,4 milijarde KM, od čega je ...