Neosigurani!

Sve dok put ide pravo, bez krivina, sve je još donekle dobro. Opasno postaje u krivinama, naročito ako vozač kamiona mora žešće prikočiti. Izbjeglice na kamionu, koji vozi na putu od Calija ka Armenije u Kolumbiji, nisu ničim vezani za prikolicu ...