Manifestacija “Dani Karađoz-begove medrese”

Karađoz-begova medresa organizuje tradicionalnu manifestaciju “Dani Karađoz-begove medrese”, kojom ispraća novu generaciju maturanata i maturantica. Ovogodišnjom manifestacijom ispraća 373. ili 20. poslijeratnu generaciju. ...

Obilježeno 460 godina Karađoz-begove medrese u Mostaru

Karađoz-begova medresa u Mostaru juče je svečanim programom, koji je održan u atriju medres, obilježila svoj rođendan. Program su izveli učenici i učenice, podsjetivši u svojim recitalima, kazivanjima na godine mudrosti i opstojnosti najstarije ...