Osigurana sredstva za tri nove dionice na Koridoru Vc

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (projekat Koridor Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine – dio 3) između Bosne i ...

Za nova zapošljavanja u BiH 50 miliona eura

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu za Projekat podrške zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 50 miliona eura. Od ovih sredstava, Federaciji BiH će biti alocirano 29 ...

Podrška Projektu modernizacije cesta

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije cestovnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne  banke za obnovu i razvoj. Ovaj projekat obuhvatiće rehabilitaciju ...

Svjetska banka podržava reforme u BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda primio je danas direktora Odjela Svjetske banke za finansijsko poslovanje u Washingtonu Briana Quinna, saopšteno je iz Ministarstva finansija BiH. ...