Borovac: Maliciozan pokušaj relativizacije genocida

Povodom odluka Vlade entiteta RS kojima su imenovane tzv. međunarodne komisije sa zadatkom da istraže „stradanje Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. i svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992.-1995. godina”, državna ministrica za ljudska ...