Zavodi preuzimaju finansiranje nabavke inzulinskih pumpi

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je sastanak svih direktora kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je održan u sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a. u Mostaru. Pored ...