Biće raspisan konkurs za izbor direktora Aluminija

Članovi Nadzornog odbora Aluminija d.d. Mostar donijeli su Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Aluminija d.d. Mostar na četvorogodišnji mandatni period. Na tome će tragu, 1. februara, uslijediti propisana objava Javnog ...