Indirektni porezi veći za 265 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2019. godine iznosili su 3 milijarde i 205 miliona KM i veći su za 265 miliona KM ili 9,04 posto u odnosu na isti period 2018. godine, kada su iznosili 2 milijarde i 939 milliona KM, saopšteno je ...

U BiH potrošačke cijene u aprilu manje za 0,3 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2019. godine, u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,3 posto. Posmatrano po odjeljcima ...

Prihodi od indirektnih poreza veći za 201 milion KM

Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2019. godine iznosili su 2 milijarde i 490 miliona KM i veći su za 201 milion KM ili 8,8 posto u odnosu na isti period 2018. godine kada su iznosili 2 milijarde i 289 milliona KM, saopšteno je ...

Smanjena bruto proizvodnja električne energije u FBiH

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u martu 2019. godine iznosila je 787 GWh, dok je u istom mjesecu 2018. godine iznosila 1.055 GWh. Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u martu 2019. godine iznosila je 412.047 t, dok je u istom mjesecu ...