Javni dug BiH oko 11,8 milijardi KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2018. godine. Javna zaduženost Bosne i Hercegovine 30. juna ove ...

CB BiH: Depoziti građana iznose 11,83 milijardi KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine svim građanima i komercijalnim bankama čestita 31. oktobar – Svjetski dan štednje, koji stanovništvo BiH i ove godine obilježava s najvećim do sada zabilježenim iznosom štednih uloga. Prema podacima CBBiH, na ...

Prihod od indirektnih poreza veći za 401 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje u devet mjeseci 2018. godine ukupno je prikupila 5 milijardi i 627 miliona KM prihoda od indirektnih poreza. Prihodi od PDV-a, akciza, carine i putarine u devet  mjeseci 2018. godine veći su za 401 milion KM ili ...

U avgustu više od 185 hiljada turista

U Bosni i Hercegovini u avgustu 2018. godine turisti su ostvarili 185.648 posjeta, što je više za 7,9 posto u odnosu na juli 2018. i za 15,3 posto više u odnosu na august 2017. godine. Turisti su u avgustu u BiH ostvarili 432.012 noćenja, što je ...

Izvoz povećan za 12 posto

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2018. godine. Prema Informaciji, u ovom periodu izvoz iz BiH iznosio ...

BiH: U julu više od 170 hiljada turista

U Bosni i Hercegovini u julu 2018. turisti su ostvarili 172.102 posjete, što je više za 19,8 posto u odnosu na juni 2018. i za 6,9 posto više u odnosu na juli 2017. godine. Turisti su u julu ove godine ostvarili 389.572 noćenja, što je više za ...