U BiH na biroima za zapošljavanje najbrojnije su žene

Siromaštvo žena u Bosni i Hercegovini“ bila je tema današnje diskusije u Sarajevu, u organizaciji „Friedrich Ebert Stiftunga“ i Ženske mreže u BiH. Razlog organizovanja ovakvih događaja su, navode, podaci s terena, koji govore da su na biroima ...