Utvrđen Prijedlog rebalansa budžeta HNK-a

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2018. godinu, koji će biti upućen u dalju skupštinskui proceduru. Vlada je, sukladno ranijim najavama, na osnovu preporuka ...

Mladi Mostara: Novom mostu dati ime Studentski most

Predstavnici mladih, ujedinjeni kroz predsjednike Vijeće mladih Grada Mostara, Studentskog zbora Sveučilišta i Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, zajedno su inicirali ideju da novoizgrađeni most na dionici ...