Utvrđen Prijedlog rebalansa budžeta HNK-a

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2018. godinu, koji će biti upućen u dalju skupštinskui proceduru. Vlada je, sukladno ranijim najavama, na osnovu preporuka ...

Vlada rebalansom budžeta ispunjava preuzete obaveze

Na nastavku današnje sjednice, Vlada HNK-a  utvrdila je Prijedlog  Izmjena i dopuna budžeta za 2018. godinu. Prije rasprave, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna budžetam u kojoj se ističu razlozi za rebalans budžeta, ...

Skupština HNK-a usvojila rebalans budžeta za 2017. godinu

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, na jučerašnjoj sjednici, usvojila je većinom glasova rebalans budžeta za 2017. godinu u iznosu od 209 miliona maraka. Ukupno povećanje u odnosu na planirani budžeta je negdje oko 13 miliona maraka, a ...

Vlada HNK-a usvojila rebalans budžeta

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona usvojila je na jučerašnjoj sjednici Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2017. godinu i Nacrt budžeta HNK-a za 2018. godinu, te Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2018.-2020. godina. ...