Preko milion KM za podršku preduzetništvu

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je, nastavljajući aktivnosti na podršci preduzetništvu u HNK, usvojila Program Ministarstva privrede, koji se odnosi na subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima, za što će biti utrošeno ...

Održana Skupština Udruženja pravobranilaca FBiH

Kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje Hercegovačko-neretvanskim kantonom, zatekli smo tužbe i presude u vrijednosti više od 36 miliona KM. U želji da otpočnemo postupak rješavanja tog golemog problema, ali i da očuvamo finansijsku ...