Prof. dr. Slavo Kukić: Čiji je Martin?

BiH je, čitam, pala na još jednoj tablici svjetskih mjerenja. Na ovih dana objavljenoj listi globalnog indeksa mira, naime, našla se na zabrinjavajućem 84. mjestu. A to je, pojašnjenja radi, pad za više od 20 mjesta u odnosu na stanje od prije ...

Slavo Kukić: U zemlji u kojoj vedri i oblači lider HDZ-a

Šezdeseta godišnjica Rimskih ugovora, čitam, posluži lideru HDZ-a za lekciju kako evropska može biti samo BiH koja je, po uzoru na EU, ujedinjena u različitostima. Daleko od toga da sam za nijekanje bosanskohercegovačkih različitosti. Ali, one ...