Preko milion KM za podršku preduzetništvu

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je, nastavljajući aktivnosti na podršci preduzetništvu u HNK, usvojila Program Ministarstva privrede, koji se odnosi na subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima, za što će biti utrošeno ...

Usvojen program rada Vlade HNK-a za 2019. godinu

Članovi Vlade HNK-a, na jučerašnjoj sjednici, razmotrili su i usvojili Prijedlog Programa rada Vlade HNK-a za 2019. godinu, koji će biti upućen u daljni skupštinski postupak. U Programu rada, uz ostalo, istaknuto je kako će Vlada, s ciljem  ...