Biće osigurano povećanje smještajnih kapaciteta za migrante

 • BiH

 • Novembar 14, 2018

 • 0

 • 0

Vijeće ministara BiH primilo je ka znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, te naglasilo potrebu jačanja državne granice i sprečavanja nezakonitih ...

Nastavljen ekonomski rast

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period  januar – juli 2018. godine u kojem se navodi da je ekonomski rast iz prvog kvartala nastavljen i tokom ...

Javni dug BiH oko 11,8 milijardi KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2018. godine. Javna zaduženost Bosne i Hercegovine 30. juna ove ...

VM BiH: U ponedeljak Dan žalosti u BiH

 • BiH

 • Oktobar 28, 2018

 • 0

 • 0

U povodu ubistva dvojice policajaca Vijece ministara BiH, na danasnjoj telefonskoj sjednici, donijelo je Odluku da se ponedeljak,29.10.2018.godine proglasi Danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz VM BiH.  (NovaSloboda.ba)   ...

Bevanda primio novog šefa Misije MMF-a za BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda primio je danas u nastupnu posjetu novoimenovanog šefa Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za BiH Martina Petrija, s kojim je razgovarao o ...

VM BiH upoznato sa migracijskom situacijom

 • BiH

 • Septembar 11, 2018

 • 0

 • 0

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju BiH o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, koju je predložilo Ministarstvo bezbjednosti. Na teritoriji Bosne i Hercegovine, od l. l. ...

Sporazum o sigurnosnom programu s Microsoftom

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o vladinom sigurnosnom programu između Ministarstva transporta i saobraćaja BiH i Microsoft korporacije, kako bi bio postavljen okvir koji će omogućiti Bosni i Hercegovini pristup proizvodima ...

VM BiH: Dodatno jačanje Fonda za osiguranje depozita

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o garanciji za kreditnu liniju Agencije za osiguranje depozita BiH između Bosne i Hercegovine i ...