Otkazan današnji susret Zvizdić – Morawiecki

Za danas najavljeni susret predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dr. Denisa Zvizdića sa premijerom Republike Poljske Mateuszom Morawieckim je otkazan. Premijer Republike Poljske Mateusz Morawiecki zbog trenutnih zdravstvenih ...

Kadrovski osnažiti SIPA-u

 • BiH

 • Decembar 28, 2018

 • 0

 • 0

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2018. godini. Izmjenom Odluke, Državnoj ...

Informacija o korištenju sredstava tekuće rezerve

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I – IX 2018. godine, koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. Zakonom o budžetu za 2018. godinu planirana su sredstva ...

Analiza stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH „Analiza stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini za period 2014. – 2017. godina i januar – juni 2018. godine“, te je ...

Prijavljen 23.541 nezakonit migrant

 • BiH

 • Decembar 22, 2018

 • 0

 • 0

Vijeće ministara razmotrilo je i usvojilo  Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini. Službi za poslove sa strancima od 1. januara do 19. decembra ove godine ...

Vanjskotrgovinska razmjena BiH iznosila 23,10 milijardi KM

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju „Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period I – IX 2018. godine“ koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ukupna robna razmjena ...

Zvizdić sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a Sullivanom

 • BiH

 • Decembar 17, 2018

 • 0

 • 0

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić, zajedno sa zamjenikom predsjedavajućeg i ministrom finansija i trezora BiH Vjekoslavom Bevandom i ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem, razgovarao je danas u Sarajevu  sa zamjenikom ...