IGM organizuje javnu tribinu “Glas žena protiv nasilja”

Inicijativa građanki/na Mostar, u saradnji sa  ženama iz političkih stranaka iz Mostara, u okviru međunarodne kampanje „16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja prenosi poruku da je rodno zasnovano nasilje kršenje osnovnih ...

Depresija povezana s većim rizikom za bolesti srca

Prisutnost depresije je povezana sa znatno većim rizikom za bolesti srca, sugeriše istraživanje provedeno u SAD uz učešće žena srednje životne dobi. Istraživači iz Reading Hospital su tokom 10.godišnje studije pratili oko 1.100 ispitanica ...