E-modul za javno zdravstvo u HNK-u do kraja godine

U ZZO HNK-a je predstavljen e- modul za javno zdravstvo koji će koristiti Zavod za javno zdravstvo HNK-a i svi domovi zdravlja u kantonu, što je dio projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). „Ovo je još jedna ...