21. Februara 2019.

Vijeće Evrope: U Hrvatskoj eskalira govor mržnje

ve

U Hrvatskoj eskalira rasistički govor mržnje u javnom diskursu, navodi se u izvještaju, kojije danas objavila Evropska komisija protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Evrope.

Kako se navodi u saopštenju iz sjedišta Vijeća Evrope, glavne ciljne gripe su Srbi, LGBT osobe i Romi. Izvještaj – koji analizira zakonodavna pitanja, rasistički i homo-transfobičnigovor mržnje, nasilje i integracijske politike – bilježi porast nacionalizma, posebno kod mladih, koji često ima oblik hvale ustaškog fašističkog režima.

Izvještaj kritikuje neodgovarajući odgovor hrvatskih vlasti na takvu sve veću netrpeljivost, koja se vrlo često ne smatra kažnjivim djelom. Većina slučajeva govora mržnje i nasilja motivisanog mržnjom tretira se kao prekršaje. Iako izvještaj hvali poboljšanu pravnu zaštitu od zločina iz mržnje kroz izmjene i dopune Krivičnog zakona – što uključuje novu odredbu koja kriminalizuje nasilno ponašanje na javnim mjestima – zakonodavstvo protiv zločina počinjenih iz mržnje se rijetko primjenjuje. Izvještaj navodi nedostatak znanja i stručnosti tijela za provođenje zakona i sudstva.

ECRI nadalje primjećuje da se nacionalne strategije za uključivanje Roma samo djelomično provode. Romi se i dalje suočavaju s visokim nivoom socijalne isključenosti, a podaci upućuju na to da je njihov pristup zapošljavanju alarmantno nizak, dok su stope napuštanja škola još uvijek visoke.

Dok ECRI pohvaljuje novi zakonodavni okvir za LGBT osobe s donošenjem Zakona o  životnom partnerstvu osoba istog pola u julu 2014. godine, predrasude protivu njih i dalje su raširene te doživljavaju različite oblike diskriminacije u svakodnevnom životu.

ECRI pohvaljuje zakonske korake preduzete kako bi se osigurao pristup stambenom zbrinjavanju povratnika u okviru Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Kroz Migracijsku politiku za period 2013.-2015. godina, korisnici supsidijarne zaštite dobili su pristup – ravnopravno s hrvatskim državljanima – besplatnom osnovnom i srednjem obrazovanju, što je u skladu s prethodnom prioritetnom preporukom ECRI-ja. Nadalje, u novembru 2017. godine usvojen je Akcioni plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (2017-2019).

Među preporukama hrvatskim vlastima, dvije bi se trebale provesti kao prioritet, jer će ECRI u roku od dvije godine vršiti praćenje njihovog provođenja. Vlasti bi trebale u svim školskim programima uvesti obavezno obrazovanje o ljudskim pravima u okviru građanskog obrazovanja, posebnou pogledu prava jednakosti i zabrane diskriminacije. Potrebno je razviti odgovarajuće udžbenike a nastavnici bi trebali nastaviti pohađati potrebno obrazovanje.

Nacionalna strategija za uključivanje Roma (2013-2020) mora biti praćena ocjenom svih integracioih projekata provedenih posljednjih godina, na osnovu sveobuhvatnih podataka o ravnopravnosti. Strategiju treba sistematski revidirati kako bi se obuhvatilo više ciljanih mjera i pokazatelja uspješnosti za mjerenje njezinog uticaja i ponovno definisanje njenih parametara i ciljeva. To bi trebalo biti učinjeno u uskoj saradnji s regionalnim i lokalnim vlastima i članovima romske zajednice, a kako bi strategija bila efikasna treba dodijeliti odgovarajuća sredstva.

Izvještaj je izrađen nakon ECRI-jeve posjete Hrvatskoj u aprilu 2017. godine i uzima u obzir razvoj događaja do 7. decembra 2017. godine, osim kada je drugačije izričito naznačeno.

ECRI je tijelo za ljudska prava Vijeća Evrope, sastavljeno od nezavisnih stručnjaka, koje prati probleme rasizma, diskriminacije s osnove etničkog porijekla, boje kože, državljanstva, vjere ili jezika (rasna diskriminacija), kao i ksenofobiju, antisemitizm i nesnošljivost, priprema izvještaje i daje preporuke državama članicama.

(Fena)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano