Savršen stav

Da je ovo kviz, na pitanje šta vidimo na slici u prilogu, odgovori bi mogli biti:

  1. Galerija predaka velikih Ikea menadžera
  2. Okvir za slike bivših igrača hokeja u žutim dresovima
  3. Spomenik nepoznatom poštaru, ili
  4. Pet sudija u takmičenju skijaških skokova.

Ako ništa drugo, barem bi bilo zabavno.

A tačan odgovor je d.

U stvari, slika potiče sa nedavno održanog Svjetskog prvenstva i Seefeldu.

Stav sportista: nepoznat.

Stav sudija: savršen.

(stern)

Z. N.