Usvojen program rada Vlade HNK-a za 2019. godinu

Članovi Vlade HNK-a, na jučerašnjoj sjednici, razmotrili su i usvojili Prijedlog Programa rada Vlade HNK-a za 2019. godinu, koji će biti upućen u daljni skupštinski postupak.

U Programu rada, uz ostalo, istaknuto je kako će Vlada, s ciljem  podizanja nivoa bezbjednosti građana u HNK, preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi osigurao institucionalni razvoj i poboljšanje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.

Takođe, biće nastavljeni i projekti usmjereni na poboljšanje kvaliteta života građana kroz efikasan sistem zdravstva, efikasnu socijalnu i boračko-invalidsku pomoć.

Svjesna kako je za provođenje zacrtanih planova potrebno osigurati finansijske pretpostavke, Vlada će i dalje insistirati na donošenju novog, pravednijeg  Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Prioritetni cilj je, takođe, i podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, unapređenje poljoprivrede i turizma. U tom programskom dijelu, Vlada će biti fokusirana na donošenje zakonodavnog okvira kojim se pojednostavljuje i ubrzava postupak registrovanja poslovnih subjekata, pribavljanja građevinskih i drugih dokumenata, te uklanjanju različitih administrativnih barijere. Ujedno, biće osigurane novčane podrške privatnim preduzećima i poljoprivrednicima, te podrške za jačanje turističkih kapaciteta posebno Aerodroma Mostar.

Među značajnijim projektima Vlade istaknut je „Projekat energetske efikasnosti“, koji će biti nastavljen i ove godine, a u sklopu koga je do sada obnovljeno, odnosno „utopljeno“ preko 20 javnih objekata, poglavito škola, u HNK.

Na sjednici usvojen je i Prijedlog Izvještaja o radu Vlade u 2018. godini, koji će biti upućen u dalji skupštinski postupak.

U Izvještaju je, uz ostalo, naglašeno kako je Vlada, provodeći politiku jačanja fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, sve svoje zakonske i finansijske obaveze izvršavala u propisanim rokovima.

Poseban naglasak stavljen je na činjenicu da su, u duhu socijalnog dijaloga, uspješno okončani pregovori i potpisani kolektivni ugovori s reprezentativnim sindikatima iz područja zdravstva, obrazovanja, uprave i sudske vlasti, te policije, čime je, uz ostalo, omogućeno značajno povećanje plata.

Uz redovno finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja, rješavanje pitanja tehnološkog viška, mreže škola i prevoza učenika, Vlada sufinansira i rad Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“. Takođe, uz brojne projekte u visokom obrazovanju, osigurane su stipendije i subvencije smještaja u studentske domove za više od 1.650 studenata.

I u 2018. godini, Vlada je za preko 150 mladih visokoobrazovanih osoba omogućila osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva, te time poboljšala njihovu konkurentnost i mogućnost integrisanja na tržištu rada.

Iz područja unutrašnjih poslova i bezbjednosti istaknuto je kako je, uz jačanje kadrovskih resursa, odnosno prijem novih policijskih službenika, nastavljeno opremanje policije, odnosno nabava potrebnih vozila, uniformi i naoružanja.

Potpisivanjem Ugovora o primopredaji Hotela „Ero“ u vlasništvo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona završenesu aktivnosti oko kupovine tog objekta gdje će, nakon rekonstruisanja, biti smještena kantonalna tijela uprave, čime će biti ostvarene uštede za najam uredskih prostorija, ali i građanima omogućeno da na jednom mjestu završe najveći dio administrativnih poslova.

Rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama budžetskih korisnika bilo je među ključnim mjerama koje je Vlada provodila s ciljem fiskalnog konsolidacije i smanjenja budžetskog duga. U 2018. godini, na ime izvršnih sudskih presuda isplaćeno je više od 6 miliona KM, a ukupno je za tu svrhu od 2016. godine izdvojeno preko 15 miliona KM.

Uz osiguranje dodatnih sredstava zdravstvenim ustanovama, Vlada je preuzela otplatu starog kreditnog zaduženja za opremanje bolnica u iznosu 3 miliona KM, te su ta sredstva preusmjerena zdravstvenim ustanovama. Najznačajniji dio od ostvarenih 11 miliona KM suficita u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a usmjereno je na poboljšanje materijalnog statusa bolničkih i zdravstvenih ustanova i njihovih zaposlenika.

Uz usvajanje izmjena Zakona o zaštiti porodica s djecom, čime je udvostručena visina novčane podrške ženi-majci koja nije u radnom odnosu, te visina jednokratne podrške za opremu novorođenog djeteta koja sada iznosi 400 KM.

Vlada je, prva u BiH, usvojila i kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke, koji će biti provođen od 2019. do 2022. godine.

Značajni napori preduzeti su u području podizanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, što je strateški cilj Vlade identifikovan Integrisanom Strategijom razvoj HNK-a za period 2017.-2020. Za njegovo provođenje, protekle godine osigurana su sredstva za novčane podsticaje u privredi, poljoprivredi i turizmu kroz jačanje turističkih kapaciteta i turističke infrastrukture Aerodroma Mostar.

Vlada je razmotrila i više tačaka iz resora Ministarstva saobraćaja i veza, te usvojila Plan i Program Ministarstva, odnosno Uprave za ceste za 2019 godinu. Među značajnijim projektima koji će biti finansirani u 2019. godini istaknuti su: saniranje cesta Sovićka vrata- potok Zec, Kostajnica-Buturović Polje, Potoci-Rujište i Podbor Aćimići, te mostova u Ostrošcu i Žitomislićima. Takođe, donesena je Odluka o utvrđivanju metodologije za implementiranje projekata za rehabilitiranje ceste Velja Međa-Trnčina i saniranje ceste Kostajnica-raskrsnica za Gorane.

(NovaSloboda.ba)