Usvojena strategija komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja BiH EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva, koja predstavlja okvir za provođenje zajedničkih komunikacijskih aktivnosti institucija BiH, u saradnji sa ostalim partnerima, saopšteno je iz VM BiH.

Primjena Strategije komuniciranja o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji započinje sticanjem kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine, a novi strateški pristup važiće do članstva BiH u EU.

Novim strateškim pristupom želi se osigurati bolje razumijevanje procesa evropskih integracija, unaprijediti znanje javnosti i razumijevanje implikacija pristupanja na svakodnevni život građana i društvo u cjelini.

Cilj je različitim javnostima u BiH omogućiti aktivno učestvovanje u procesu evropskih integracija (uključujući dijalog i kritičku raspravu sa civilnim društvom, poslovnom i akademskom zajednicom).

S. R.

(NovaSloboda.ba)