Vlada HNK-a nastavlja snažno podupirati poljoprivrednu proizvodnju

Vlada Hercegovačko-neratvskog kantona danas je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Program utroška novčanih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji, za što je u ovogodišnjem budžetu planirano 1.320.000 KM.

Programom su utvrđeni vrsta, visina, uslovi, opšti i posebni kriteriji za ostvarenje podrške, način ostvarenja, te nadzor i kontrola. Cilj donošenja Programa je podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvoj poljoprivrede koja je od značaja za turizam i ekologiju. Naglašeno je kako će biti podržana biljna i animalna proizvodnja, te nabavka poljoprivredne mehanizacije.

Usvojen je, takođe, i Zaključak da Ministarstvo pristupi izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi bio obuhvaćen što veći broj proizvođača koji mogu ostvariti pravo na podrške. Na taj način, Vlada želi još snažnije podsticati poljoprivrednu i prehrambeno-prerađivačku proizvodnju.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći, Vlada je donijela potrebne odluke u vezi s nastavkom provođenja aktivnosti iz Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Odluke se odnose na ugovore koji će biti zaključeni sa zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove opreme, prostora i kadra za obavljanje mamografskih pregleda, a koje su izbrane putem javnog poziva. U prvoj fazi, ugovori će biti zaključeni sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Kantonalnom bolnicom ”dr. Safet Mujić” Mostar, a potom  s ostalim odabranim zdravstvenim ustanovama. Za ovu namjeru, Vlada je osigurala sredstva u iznosu 250.000 KM.

Takođe, donesena je iodluka o odobravanju sredstava za  finansiranje nabavke vakcina u iznosu 40.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena Zavodu za javno zdravstvo HNK-a, koji će provesti postupak nabavke vakcina protiv bjesnoće i humanog imunoglobulina i cjepiva protiv gripe za sljedeću sezonu.

Vlada je usvojila i Odluku kojom je utvrdila visinu naknade za podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu porodicu u iznosu 889,00 KM.

Iz resora Ministarstva finansija, Vlada je razmotrila i usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta HNK-a za proteklu godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, razmotrila Informaciju o realizaciji prometa naftnih derivata za 2018. godinu i Plan prometa naftnih derivata za 2019. godinu na području HNK-a. Kako je istaknuto u Informaciji, promet naftnih derivata realizovan je u obimu od 93.543 tona. U poređenju s ostvarenim količinama tokom 2017. godine, primjetan je pad potrošnje motornog benzina i tečnog naftnog plina, te povećanje potrošnje dizel goriva i lož ulja. Prema Planu prometa naftnih derivata na području HNk-a planirano je povećanje potrošnje u obimu od 97.007 tona.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji elektroenergetskog bilansa za 2018. godinu i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2019. godinu na području HNK-a. Ostvarena proizvodnja električne energije bila je 3.117.348 MWh, dok je ukupna planirana proizvodnja u ovoj godini 2.754.500 MWh.

(NovaSloboda.ba)