Javna debata o Bolonjskom procesu i visokom obrazovanju u BiH

Vijeće mladih Grada Mostara u četvrtak, s početkom u 13,30 sati u Američkom kutku Mostar (zgrada Gimnazije Mostar), organizuje javnu debatu na temu „Da li je bolonjski proces unaprijedio kvalitet visokog obrazovanja u BiH?“

U javnoj debati će učestvovati debatni klubovi Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru, a nakon toga će biti i otvorena široka diskusija i prilika za sve prisutne da se uključe u diskusiju.

Jedan od programskih ciljeva Vijeća mladih Grada Mostara jee organizacija javnih debata, diskusija, tribina i rasprava, s ciljem iznalaženja zajedničkih rješenja za određene probleme.

Takođe, Vijeće mladih Grada Mostara nastavlja praksu i kontinuitet odlične saradnje sa debatnim klubovima Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru, odnosno studentima dvije javne visokoškolske ustanove u Gradu Mostaru, s ciljem poboljšavanja položaja studenata u našem društvu.

Iz Vijeća mladih Grada Mostara pozivaju sve studente, srednjoškolce, mlade, ali i sve zainteresovane građane Mostara, da prisustvuju javnoj debati i daju svoj prijedlog poboljšanja kvalitete nastavnog procesa na visokoškolskim, ali i drugim školskim ustanovama.

(NovaSloboda.ba)