Migrantska situacija: Jačanje istočne granice BiH i saradnje sa IOM-om i zemljama regiona

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju  Informaciju o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH te iniciralo zaključivanje sporazuma sa Međunarodnom organizacijom za migracije (lOM) o jačanju saradnje u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju  Informaciju o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH te iniciralo zaključivanje sporazuma sa Međunarodnom organizacijom za migracije (lOM) o jačanju saradnje u ovoj oblasti.

Jačanje istočne granice Bosne i Hercegovine ostaje prioritet Vijeća ministara BiH i u toku su aktivnosti  o dodatnom angažiranju 100 policajaca iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske  koji će pružiti pomoć Graničnoj policiji BiH. Također će se  razgovarati i sa predstavnicima drugih policijskih tijela i agencija o pružanju pomoći u kontroli granice BiH.

Ministarstvo bezbjednosti uputilo je pisma ambasadama Austrije, Češke Republike, Poljske i Slovačke sa upitom o spremnosti ovih država da pomognu i BiH pruže pomoć angažiranjem svojih policijskih službenika na granici BiH, kao i u tehničkoj pomoći. U toku su aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma sa Mađarskom u vezi sa angažovanjem njihovih policajaca.

Ponovljena je potreba intenziviranja regionalne saradnje o pitanjima migracija.

U Informaciji se navodi da su Službi za poslove sa strancima u periodu od 1. januara do 25. marta 2019. godine prijavljena 3.323  nezakonita migranta.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH je iskazalo 2.987 osoba, dok su 72 osobe podnijele zahtjev za azil. Najviše migranata je iz Pakistana (27,3 posto), a slijede državljani Iraka (13,1 posto), Sirije (12,6 posto) Alžira (10,5 posto) i Maroka (9,2 poasto). Među ostalim, koji čine 27,30 posto ukupnog broja prijavljenih migranata, državljani su Afganistana, Irana, Palestine, Bangladeša i Indije. 

J. P.

(NovaSloboda.ba)