Inicijativa građana/ki Mostara: Završen peti modul iz projekta Zajedno do biznisa

Inicijativa građanki/na Mostar ovog vikenda nastavila je sa edukacijama koje se odvijaju u sklopu projekta Zajedno do biznisa. U Učeničkom domu u Trebinju realizovan je Peti modul, koji se sastojao od jednog predavanja i radionice, te evaulacije dosadašnjih edukacija .

Voditeljica i predavačicao ovog modula bila prof. dr. Maida Dizdarević. Kroz interaktivno predavanja i radionicu polaznici edukacija su upoznati sa obavezama pravnog lica, kako u FBiH tako i entitetu Republika Srpska.

Tokom radionica posebno se govorilo o značaju oslobađanja privrede od poreza, posebno kada su upitanju nova mala preduzeća i koliko bi to značilo i pomoglo napredovanju firme  ukoliko bi došlo do oslobađanja nameta u prvoj godini poslovanja. Isto takon naznačen je značaj lokalne zajednice u funkcionisanju i podsticanju mladih na otvaranje biznisa. Kao dobar pimjer lokalnih zajednica pomenuti su Tešanj i Žepče. 

U toku radioce polaznici su naveli da bi za svaku lokalnu zajednicu bilo vrlo značajno otvaranje poslovnih inkubatora, koji bi bili otvoren za ideje mladih i poduzetnih osoba.

Projekat zajedno do biznisa namijenjen je mladim ljudima koji žele da steknu znanja i vještine za pokretanje vlastitog biznisa .

Projekat implementira UG Inicijativa građanki/na Mostaru uz podršku  Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. 

(NovaSloboda.ba)