Međunarodna osnovna škola Mostar organizuje “Dane otvorenih vrata”

Međunarodna osnovna škola organizuje “Dane otvorenih vrata” za roditelje, djecu i sve zainteresovane od 8. do 12. aprila od 8 do 17 sati.

Mostar kao jedini grad u hercegovačkoj regiji već šest godina unazad, zahvaljujući Međunarodnoj osnovnoj školi, roditeljima i djeci svakako je obogatio izbor biranja najbolje opcije za osnovno obrazovanje djece.

Obrazovni program

Multinacionalna međunarodna nezavisna škola priznata od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta BiH, radi sa djecom po nastavnom planu i programu koje nudi kvalitetno obrazovanje na svim lokalnim jezicima i izvornom engleskom jeziku.

Program primjenjuju visoko kvalifikovani, iskusni i posvećeni nastavnici koji se maksimalno trude da svakom djetetu pruže adekvatnu brigu, kao i priliku da razviju svoj puni potencijal.

Ovakav pristup, voditelji škole, obezbjeđuju kroz manji broj djece po razredu, jer u suprotnom ne ostaje dovoljno vremena da se učitelj posveti svakom djetetu individualno afirmišući i razvijajući pune potencijale u mjeri koju prvačići svakako trebaju i zaslužuju.

Dodatna vrijednost

Osim razreda sa manjim brojem učenika, nastavni tim njeguje razvijanje emotivne i socijalne inteligencije kod djece. Živimo u vremenu kada nije dovoljno samo obrazovanje, prijeko potrebno je i razvijanje vještina.

Djeca koja započinju svoj obrazovni put  na ovakav način svakako su u prednosti, jer su dosta spremniji za srednje i visoko obrazovanje, kao i za sveukupni ulazak u socijalno i kulturno okruženje.

Voditelji i nastavnici Međunarodne osnovne škole odgovorno brinu o djeci osam sati dnevno. Za sve mališane, bez obzira gdje žive, školski prevoz je obezbijeđen, sigurnost- tačnije 0 posto tolerancije na bilo kakav vid vršnjačkog nasilja, kao i dva zdrava obroka.

Nadzorni organ škole, odnosno tim za kvalitetu rada škole sastavljen od domaćih i inostranih stručnjaka, kreira testove obuhvatajući gradivo iz vodećih zemalja iz obrazovanja za svaki uzrast, kako bi unaprijedili znanje učenika Međunarodne osnovne škole.

Matematika za roditelje

Svaki projekat koji nudi novo i drugačije od uobičajenog nađe se na meti stereotipa i predrasuda. Međunarodna osnovna škola u Mostaru radi na višim ciljevima, u korist djece, roditelja i zajednice.

Ono što na kraju svakog dana i bilo koje priče roditelje najviše interesuje je matematika i bojazan da li mogu platiti školarinu, obzirom na to da se u Javnim školama školarina zvanično ne plaća.

Školarina u Međunarodnoj osnovnoj školi uključuje:cjelodnevni boravak, dodatnu nastavu na engleskom jeziku po Cambridge planu i programu (English, Mathematics, Science, Reading, Grammar/Phonics), ishrana (dva zdrava obroka), vannastavne aktivnosti, individualni rad sa učenicima, savremene metode podučavanja uz korištenje savremenih i didaktičkih pomagala.

Podvlačenjem crte školarinu roditelji plaćaju dinamikom dogovorenom sa voditeljima Međunarodne osnovne škole, tako da dolazimo na gotovo isti iznos koji tokom godine plaćaju roditelji Javnim osnovnim školama.

(NovaSloboda.ba)