Centralna banka BiH uspješno okončala finansijsku 2018. godinu

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u 2018. godini uspješno vodila monetarnu politiku i održavala monetarnu stabilnost BiH u skladu sa Zakonom o CB BiH te doprinosila finansijskoj stabilnosti, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću CB BiH.

Na poslovanje CB BiH proteklih godina konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativne kamatne stope na depozite kod inostranih banaka u eurozoni i negativnih prinosa na državne obaveznice zemalja iz našeg investicionog spektra.

I pored navedenog, CB BiH i dalje uspijeva ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita nego održavanje monetarne stabilnosti.

Pozitivno poslovanje u 2018. godini je rezultat racionalne politike upravljanja, te je CB BiH u 2018. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 8.430.875,92 KM. Cjelokupni iznos dobiti raspoređen je u generalne rezerve kao pozicije kapitala CB BiH.

Finansijski izvještaji i Godišnji izvještaj CB BiH su usvojeni na sjednici Upravnog vijeća 27. 3. 2019. godine i, u skladu sa Zakonom o CB BiH, upućeni prema Parlamentarnoj skupštini i Predsjedništvu BiH. O usvojenim finansijskim izvještajima CB BiH nezavisni eksterni revizor je dao pozitivno mišljenje.

CB BiH će, kao institucija čiji su osnovni ciljevi i zadaci da postigne i održi stabilnost domaće valute po modelu valutnog odbora, nastaviti politiku investiranja deviznih rezervi u kojoj su prioriteti monetarna stabilnost i sigurnost portfolija.

V. B.

(NovaSloboda.ba)