Održana javna rasprava o Studiju nutricionizma

Na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je javna rasprava o osnivanju sveučilišnog diplomskog Studija nutricionizma. Nastavni planovi i programi Studija izrađeni su prema Bolonjskom sustavu i usklađeni s planovima i programima sveučilišnih studija u Evropi, te s ostalim sveučilišnim i zakonskim dokumentima koji se odnose na nauku i visoko obrazovanje.

Dekan Fakulteta prof. dr.  Ivan Ostojić istakao je važnost pokretanja diplomskog Studija nutricionizma na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

”Uprava i fakultet prepoznali su potrebe tržišta rada i veliko zanimanje studenata za pokretanjem diplomskog Studija nutricionizma na Agronomsko i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Nadam se da smo ovom javnom raspravom dali odgovore na pitanja studenata, zbog kojih i pokrećemo ovaj studijski program”, rekao je  prof. dr. Ivan Ostojić.

U posljednjoj akademskoj godini, na APTF-u pokrenuta su tri nova sveučilišna diplomska studija Vinogradarstva i vinarstva, Fitomedicine i Zootehnike.

”Pokretanjem preddiplomskog Studija prehrambene tehnologije i diplomskog Studija prehrambenog inženjerstva, iznjedrili smo pet generacija magistara, te samim tim odlučili smo se ponuditi studentima nešto novo, a uz poboljšani nastavni kadar na našem fakultetu, veliku podršku pruža nam Sveučilište ‘Josip Juraj Strossmayer” iz Osijeka”, kazala je prof. dr. Anita Ivanković, prodekanica za nastavu.

Diplomski Studij nutricionizma predstavila je docentica, dr. sc. Anita Jurić, koja će ujedno biti i voditeljica studija.

”Studenti nutricionizma će nakon završetka studija moći odgovoriti na pitanje ”Šta, kada i zašto jesti?” Završetkom studija, stiču se osnovna znanja iz prirodnih nauka, te stručna znanja iz područja nutricionizma”, ističe Jurić.

Akademski naziv ili stepen koji studenti stječu nakon završetka studija i sticanja 120 ECTS bodova, je magistar/magistrica nutricionizma.

Održanom javnom raspravom o pokretanju diplomskog studija nutricionizma na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ukazuje se na važnost osluškivanja potreba tržišta rada, te usklađivanja istih sa željama i potrebama studenata.

(NovaSloboda.ba)