Preko milion KM za podršku preduzetništvu

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je, nastavljajući aktivnosti na podršci preduzetništvu u HNK, usvojila Program Ministarstva privrede, koji se odnosi na subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima, za što će biti utrošeno 1.100.000 KM. Ministarstvo privrede će raspisati Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava i to za sufinansiranje preduzetnika početnika u iznosu 120.000 KM, tehnološki razvoj u iznosu  860.000 KM i podsticaje zanatima, starim i tradicionalnim djelatnostima u iznosu 120.000,00KM.

Vlada je, takođe, s ciljem poboljšanja kvaliteta života ratnih vojnih invalida – korisnika ortopedskih pomagala, usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala. Usvojenom Odlukom povećava se obim prava koja se mogu propisivati u sklopu obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Vlada je usvojila Odluku o prihvatanju Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacije i Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona. Sporazumom o finansiranju projekta ”Održivi odgovor s ciljem smanjenja ovisnosti u Bosni i Hercegovini”, uz ostalo, biće osigurano pružanje kontinuirane terapije u Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti u Mostaru.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći, Vlada je prihvatila Odluku kojom je osigurano 10.000 KM za provođenje preventivnih, protivepidemijskih i DDD mjera i uzimanje uzoraka i brisova. Takođe, donesena je Odluka o izdvajanju 130.000 KM za provođenje proljetne i jesenje faze obaveznog preventivnog deratiziranja.

Vlada je, na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, usvojila Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2019. godini u iznosu od 1.099.889,65 KM, koja će biti utrošena za finansiranje hitnih i preventivnih mjera, saniranje posljedica, opremanje struktura civilne zaštite, obuku i vježbe, te provođenje mjera zaštite i spašavanja. Takođe, odobreno je 39.780,63 KM za nabavku vatrogasne opreme i tehničkih sredstava, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca i pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima za nabavku vatrogasne opreme i tehničkih sredstava.

Na prijedlog Uprave za prognane i izbjegle odobreno je 100.000 KM za pomoć raseljenih osoba i povratnika, 60.000 KM za pomoć u održivom povratku, 35.000 KM za troškove održavanja kolektivnih centara, te donesene odluke o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika i o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenih osoba i povratnika.

U saradnji s Uredom OSCE-a u Mostaru, Vlada je pokrenula aktivnosti u vezi s donošenjem  Akcionog plana HNK-a za Rome u području zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene pomoći, te imenovala radnu grupu koja će raditi na izradi Nacrta Plana.

(NovaSloboda.ba)