Zamjenik Dalipagić i ambasador Ji potpisali dva memoranduma kojima se jača prijateljska saradnja BiH i Kine

Zamjenik ministra saobraćaja i veza Bosne i HercegovineSaša Dalipagići ambasador Narodne Republike Kine Ji Ping potpisali su Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti medija i Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje između Ministarstva saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine i Državnog vijeća Narodne Republike Kine. 

Potpisivanje memoranduma inicirale su bh. i kineska strana, u želji da se dodatno ojača suradnja između dviju prijateljskih zemalja.

Zamjenik Dalipagić je istakao da Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti medija predviđa saradnju u programima razmjene, uključujući razmjenu novosti, zajedničku pokrivenost programa, uzajamne posjete, kao i podsticanje šire pokrivenosti ekonomskih, kulturnih i društvenih novosti i drugih manifestacija u masovnim medijima. Takođe, predviđeno je i uspostavljanje mehanizama za podsticanje saradnje između medija u oblasti objavljivanja, emitiovanja, filma, televizije i tiska.

„Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje podrazumijeva uspostavljanje odnosa između tzv. analitičko-istraživačkih centara putem odgovarajućih mehanizama saradnje i uspostavu redovnih poslovnih kontakata između dviju država. Strane će zajednički organizovati ili podsticati think tankove obiju država da organizuju forume, seminare ili okrugle stolove. Ova saradnja uključuje međusobne posjete i komunikaciju, razmijenu iskustava i stavova o pitanjima od zajedničkog interesa i stručne konsultacije između think tankova. Takođe, otvorena je mogućnost saradnje na unapređenju zajedničkih istraživačkih projekata od obostranog interesa i razmjene relevantne stručne literature i druge istraživačke dokumentacije“, izjavio je zamjenik Dalipagić.

V. B.

(NovaSloboda.ba)