Javni konkurs za izbor najljepšeg dvorišta, balkona, terase i gradskog prostora

Grad Mostar i ove je godine raspisao javni poziv za  izbor  najljepše uređenog dvorišta (okućnice, bašte, vrta), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objakata i najuređenijeg  gradskog  prostora.

Pozivaju se građani, vlasnici i korisnici, individualnih objekata za stanovanje i kolektivno stambenih objekata, te pravne osobe-ustanove vaspitno-obrazovnog karaktera iz oblasti predškolskog i školskog  obrazovanja, kao i ustanove za osobe s posebnim potrebama da se prijave za sudjelovanje u nagradnoj akciji  za izbor najljepše uređenog dvorišta (okućnice, bašte, vrta), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objekata i najuređenijeg gradskog prostora.

Prijava za češće treba sadržavati:

Kategorija 1

(Najljepše uređeno dvorište /okućnica,bašta, vrt/ i najljepše uređeni balkon – terasa stambenih objekata, i najljepši hortikulturni detalj)

Puno ime i prezime učesnika,

Preslika CIPS lične karte,

Tačna adresa i kontakt telefon,

Dostaviti dvije fotografije lokacije (dvorište, bašta, balkon, terasa) kojom se aplicira na konkurs.

Kategorija 2

(Najljepše uređeno školsko dvorište /osnovne, srednje škole, vrtići i ustanove  za osobe s posebnim potrebama)

Tačan naziv školske ustanove,

Tačna adresa školske ustanove,

Broj telefona kontakt osobe,

Dostaviti dvije fotografije školskog dvorišta.

Javni poziv  se objavljuje na web stranici Grada Mostara, a prijave na Javni poziv  dostavljaju se na adresu Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Gradske uprave (Ulica Braće Fejića br. 51, 88104 Mostar, putem pošte, predajom na protokolu Gradske uprave, elektronskim putem na e-mail adresu: komunala@mostar.ba ili na faks broj 036 / 505 502  zaključno s  24.5.2019. godine.

Stručna komisija će u roku od 10 dana od momenta zatvaranja Javnog poziva, izvršiti pregled prispjelih aplikacija, izvrši terenski uvid (kontrolu) aplikacionih lokacija, te izvrši ocjenu (po prethodno utvrđenim kriterijima) najboljih aplikanata u navedenim kategorijama.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Odjelu za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Gradske uprave Mostara, u uredima br. 6 i 11 ili pozivom na broj 036 / 505 – 557, 036 / 505 517 . Kontakt osoba za sve informacije: Bojan Spasojević.

Nagrade  po kategorijama:

Najuređenije školsko dvorište (Osnovne škole)

Prva nagrada(dvije nagrade)  u iznosu   od                     900 KM

Druga nagrada( dvije nagrade) u iznosu  od                   700 KM

Treća  nagrada (dvije nagrade) u iznosu  od                   500 KM

Najuređenije školsko dvorište (Srednje škole)

Prva nagrada (dvije nagrade)  u iznosu od                      900 KM

Druga nagrada (dvije nagrade)    u iznosu od                 700 KM

Treća nagrada (dvije nagrade)  u iznosu od                    500 KM

Najljepši balkon / terasa

Prva nagrada u iznosu    od                                             200 KM

Druga nagrada u iznosu   od                                           150 KM

Treća nagrada (dvije nagrade)   u iznosu     od               100 KM

Najuređenije dvorište (okućnica)

Prva nagrada u iznosu  od                                                 200 KM

Druga nagrada u iznosu  od                                              150 KM

Treća nagrada (dvije nagrade)  u iznosu od                       100 KM

Najuređeniji gradski prostor (dvorište stambenih blokova)

Prva nagrada u iznosu      od                                             250 KM

Druga nagrada u iznosu     od                                           200 KM

Treća nagrada (dvije nagrade)   u iznosu    od                   150 KM

(Nagrade iz ove kategorije predstavljeju protivvrijednost u sadnom materijalu ili kao robna nagrada)

Najuređenije dvorište ustanove za osobe s posebnim potrebama-Specijalna Nagrada

Prva nagrada    u iznosu  od                                              900 KM

Druga nagrada u iznosu  od                                              700 KM

Treća nagrada u iznosu  od                                               500 KM

Najuređenije dvorište gradskog vrtića

Prva nagrada    u iznosu  od                                              500 KM

Druga nagrada u iznosu    od                                             400 KM

Treća nagrada u iznosu      od                                            300 KM

Najljepši hortikulturni detalj                                         100 KM

Novčane nagrade i zahvalnice dobitnicima, uručiće Gradonačelnik Grada Mostara, u Gradskoj vijećnici dana 11.6.2019. godine

Učesnici koji ne osvoje nijednu od nagrada po navedenim kategorijama pripašće nagrade u visini koju bude dopuštao ostatak sredstava predviđenih za ovu namjenu.

Uposlenici Gradske uprave Grada Mostara mogu učestvovati u ovom izboru, ali isti nemaju pravo na novčanu nagradu.

(NovaSloboda.ba)